ஒவ்வொரு அடியும் – விஜய்க்கு ஓட்டா மாறுது : Radha Ravi Interview | Vijay Vs ADMK, Sarkar

Category: Tamil Cinema News,

ஒவ்வொரு அடியும் – விஜய்க்கு ஓட்டா மாறுது : Radha Ravi Interview | Vijay Vs ADMK, Sarkar
The AIADMK has been protesting since the Diwali release of the movie with senior AIADMK ministers demanding deletion of the contentious scenes. The team has censored those controversial dialogues and scenes from the Movie.


ஒவ்வொரு அடியும் – விஜய்க்கு ஓட்டா மாறுது : Radha Ravi Interview | Vijay Vs ADMK, Sarkar
The AIADMK has been protesting since the Diwali release of the movie with senior AIADMK ministers demanding deletion of the contentious scenes. The team has censored those controversial dialogues and scenes from the Movie.

Category: Tamil Cinema News,

Related Post